Bakterie legionely se běžně vyskytují ve vodě a v půdě. Přenáší se klimatizací, vzduchotechnikou, nebulizátory, vodovodními sítěmi, ale i vodotrysky a může způsobit u seniorů a jedinců oslabených imunitou až smrt.

Její výskyt v prozovovaném ubytovacím či gastro zařízení je nejčastějším porušením zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejenom, že vám při zjištění této bakterie v prostorách provozovny hrozí vysoká pokuta ze strany kontrolních orgánů, ale ohrožujete tím také zdraví všech lidí, kteří se v dané lokalitě vyskytují.

Nechte si zkontrolovat zařízení na výskyt legionely. V případě zjištění pochybení vám zároveň okamžitě pomůžeme učinit nápravu a zřídit v provozovně odpovídající procesy a nainstalovat vybavení, aby k podobným problémům již v budoucnu dojít nemohlo. Jelikož bude z vaší strany okamžitě sjednána náprava, nehrozí vám poté již žádná sankce.

U nových provozoven při kolaudaci je navíc nutné mít zkontrolovanou vodu i vzduchotechniku (klimatizaci) v budově, že neobsahuje žádné škodlivé viry či bakterie, které by se mohly šířit do prostoru a ohrožovat životy osob v dané lokalitě.