Ze zákona má každý subjekt provozující ubytovacího či restaurační zařízení povinnost provádět pravidelné kontroly a rozbory vody, aby zajistil, že není zdravotně závadná a neohrožuje zdraví obyvatel. Jinak danému provozovateli zařízení hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

Aby se vám nestalo, že i vy budete muset zaplatit, můžete si nechat udělat chemický a bakteriologický rozbor vody ve vašem zařízení a ověřit si, že je zdravotně nezávadná. Preventivně tak tím sami sebe chráníte před možnou sankcí ze strany kontrolních orgánů. V případě zjištění pochybení vám zároveň okamžitě pomůžeme sjednat nápravu a zřídit v provozovně odpovídající procesy a zajistit instalaci specializovaného vybavení, aby k podobným problémům již v budoucnu dojít nemohlo. Jelikož bude z vaší strany okamžitě sjednáno odpovídající nápravné opatření, nehrozí vám žádná sankce.

Rozbory vody v případě potřeby zpracujeme i v expresním termínu. Vodu testujeme až dle 31 parametrů, navíc od nás dostanete zdarma vzorkovnice.