Málokterá vody je vhodná k okamžitému požadovanému užití. Proto je třeba vodu přizpůsobit účelu užití. Rozdílné parametry kvality musí naplňovat voda pitná, užitková a voda používaná ve spojení s technickými zařízeními a procesy ve výrobních podnicích. Právě na oblast úpravy vody se zaměřujeme.

Poskytujeme služby v oblasti úpravy pitných, užitkových a procesních vod. Mezi naše hlavní činnosti patří odstraňování železa, manganu, amonných iontů, bakterií, dusičnanů, organického znečištění nebo těžkých kovů a v neposlední řadě také změkčování vody. Při úpravě vody používáme technologické postupy, mezi které patří např. sedimentace, separace, sorpce, koagulace, filtrace, iontová výměna, reverzní osmóza nebo nanofiltrace.